Malty pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdící malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

Výplňové a injektážní malty

produkt
TZV-p
trascementová výplňová malta
produkt
HSTV-p
trasvápenná injektážní malta
produkt
HSV-p
injektážní malta

Spárovací malty

produkt
NHL-F
vápenná spárovací malta
produkt
FL-F
vápenná spárovací malta
produkt
TKF
trasvápenná spárovací malta
produkt
TWM-s
speciální trascementová zdicí malta

Omítky

produkt
TKP-L
trasvápenná lehčená omítka
produkt
HSP-L
jádrová omítka s póry
produkt
VSP
trasový přednástřik

Trasová pojiva a příměsi

produkt
TM
trasová moučka
produkt
TZ-o
trasový cement originál 40 L
produkt
TZ-r
trasový cement rapid

Jemné omítky a ochranné nátěry

produkt
NHL-FP
jemná vápenná omítka
produkt
TKFP
trasvápenná jemná omítka
produkt
SHF/SHG
renovační omítka s vlákny