Malty pro obnovu památek + Trasová pojiva a příměsi + Zdící malty + Spárovací malty + Omítky + Jemné omítky a ochranné nátěry + Nátěrové systémy + Výplňové a injektážní malty

Trasová pojiva a příměsi

produkt
TZ-r
trasový cement rapid
produkt
TZ-s
trasový cement speciál

Jemné omítky a ochranné nátěry

produkt
SHF/SHG
renovační omítka s vlákny
produkt
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta
produkt
NHL-NS
vápenný ochranný nátěr zdiva
produkt
TNS
trasvápenný ochranný nátěr zdiva

Spárovací malty

produkt
TWM-s
speciální trascementová zdicí malta
produkt
HSF
spárovací malta s póry
produkt
NSR 0,4
malta k restaurování kamenů
produkt
P250
malta k restaurování kamenů

Omítky

produkt
TKP-wta
trasvápenná sanační podkladní omítka bez hydrofobizace
produkt
TKS-wta
trasvápenná svrchní sanační omítka
produkt
TK FRP
trasvápenná omítka regulující vlhkost
produkt
MFR
vlákny vyztužená omítka k renovaci starých fasád

Zdící malty

produkt
NHL-M
vápenná zdící malta
produkt
FL-M
vápenná zdící malta